Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2

Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua máy lạnh thay thế trạm lấy mẫu và phòng điều khiển cho NMĐ Nhơn Trạch 2
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác