Thông báo KHLCNT gói thầu: “Làm đường bê tông cốt thép các khu vực máy biến thế, lò hơi ST10 và khu vực gian máy GT11 của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phục vụ Đại tu năm 2023”

Thông báo KHLCNT gói thầu: “Làm đường bê tông cốt thép các khu vực máy biến thế, lò hơi ST10 và khu vực gian máy GT11 của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phục vụ Đại tu năm 2023”
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác