Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty và kết hợp tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV năm 2022.
Chi tiết: Tại đây

Các tin khác