NT2: Hoàn thành công tác tiểu tu vượt tiến độ

Vào lúc 20h ngày 19/9/2019, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành công tác tiểu tu vượt tiến độ hơn 02 ngày, an toàn và đảm bảo chất lượng theo kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).

nt2,tieutu,thuchienphoihop

Nhà thầu phối hợp cùng NT2 thực hiện sửa chữa thiết bị

Công tác tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được thực hiện từ ngày 10/09/2019 do các chuyên gia Siemens, nhà thầu PVPS cùng phối hợp. Các bên tham gia tích cực, tuân thủ nghiêm ngặt công tác an toàn - chất lượng - hiệu quả.

nt2,tieutu,giamdoc

Ông Ngô Đức Nhân – Giám đốc (thứ hai từ bên trái) chỉ đạo công tác tiểu tu

Đây là lần tiểu tu định kỳ thứ 6. Sau tiểu tu, công suất và hiệu suất mỗi tổ máy tăng đáng kể. Với việc hoàn thành công tác tiểu tu 02 ngày đã mang lại doanh thu hơn 40 tỷ đồng và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho NT2.
Song song với công tác tiểu tu các tổ máy, NT2 thực hiện thử nghiệm cả nhiên liệu khí gas và dầu DO; kiểm tra máy phát điện, kiểm định định kỳ khu vực sân trạm, công tơ đo đếm và đánh giá hệ thống để đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

nt2,tieutu,kiemtra

Công tác kiểm tra, kiểm định các hệ thống