NT2: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 2,74 tỷ kWh, doanh thu bán điện đạt 3.733 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) làm chủ đầu tư, quản lý và khai thác vận hành phát lên lưới gần 2,74 tỷ kWh, đạt 63,73% so với kế hoạch năm 2015. Doanh thu bán điện 6 tháng đầu năm của NT2 đạt 3.733 tỷ đồng, tương đương 62,96 % kế hoạch năm. Tổng sản lượng điện lũy kế Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát lên lưới điện quốc gia đạt 18,58 tỷ kWh.
Trong giai đoạn mùa khô năm nay, sản lượng điện của NT2 luôn được huy động cao theo nhu cầu điện tiêu thụ trên cả nước; đặc biệt khi mực nước của các hồ thủy điện hạ thấp do nắng nóng xảy ra khắp cả nước. NT2 bố trí ca kíp vận hành 24/24h cùng tổ thị trường điện đưa ra bản chào giá hợp lý để thu được doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho NT2.
Với công suất 750MW, độ khả dụng cao Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã góp phần giảm bớt căng thẳng điện năng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ.

Các tin khác