NT2: Lợi nhuận sau thuế 2015 ước đạt 1.024 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 05/2015, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã cung cấp được 2,25 tỷ kWh, doanh thu tương đương 3.070 tỷ đồng; sản lượng điện lũy kế cung cấp lên lưới điện Quốc gia trên 18 tỷ kWh.

“NT2 được đánh giá triển vọng kinh doanh năm 2015 đựa trên phương diện hoạt động kinh doanh chính và cả hoạt động tài chính. Trong hoạt động kinh doanh chính, biên lợi nhuận gộp kỳ vọng tăng từ mức 15.5% (sau khi loại trừ 658 tỷ đồng doanh thu hồi tố giá điện) của năm 2014 lên khoảng 18% nhờ chi phí khấu hao trong năm 2015 kỳ vọng tiếp tục giảm và mùa khô kéo dài là cơ hội để các nhà máy nhiệt điện được huy động phát điện nhiều hơn.

Riêng về hoạt động tài chính, chi phí tài chính NT2 kỳ vọng tiếp tục giảm khi đã phân bổ hết khoản chênh lệch tỷ giá giai đoạn xây dựng cơ bản. Giai đoạn 2011-2014, mỗi năm NT2 phải trích hơn 120 tỷ đồng chi phí phân bổ chênh lệch tỷ giá giai đoạn XDCB. Số dư của khoản chi phí này đến thời điểm cuối năm 2014 chỉ còn 66.4 tỷ đồng và doanh nghiệp đã trích trong quý 1/2015.

LNST của NT2 trong năm 2015 ước đạt 1,024 tỷ đồng và EPS tương ứng là 4,000 đồng/cp. Nếu loại trừ yếu tố tỷ giá, mức LNST và EPS năm 2015 lần lượt đạt 825 tỷ đồng/cp và 3,223 đồng/cp.”

NT2 quản lý và khai thác Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công suất 750 MW, tương đương khoảng 4,6 tỷ kWh/năm, tọa lạc tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, được xem là trung tâm phụ tải lớn của miền Nam, nơi có nhu cầu điện cao nhất cả nước, do đó được kỳ vọng sẽ luôn vận hành với công suất tối đa. Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thuộc NT2 nhà máy nhiệt điện khí thuộc ngành Dầu khí, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp vận hành với nhiên liệu chính là khí thiên nhiên và nhiên liệu dự phòng là dầu DO.

( Trích Vietstock - Chọn cổ phiếu của những doanh nghiệp có dự án tốt)

Các tin khác