NT2: Dấu ấn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện 20 tỷ kWh

Vào lúc 07giờ 20 phút ngày 11/10/2015, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NMĐ Nhơn Trạch 2) đã đạt mốc ấn tượng sản lượng điện 20 tỷ kWh phát lên lưới điện Quốc gia sau gần 4 năm vận hành thương mại.

 

Đây là dấu ấn  khẳng định sự trưởng thành, bước tiến của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

NMĐ Nhơn Trạch 2 có công nghệ hiện đại, độ khả dụng cao, kết hợp đội ngũ quản lý, vận hành chuyên nghiệp, tinh gọn đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu ngày càng gia tăng của đất nước. Kết quả sản lượng điện kể từ đầu năm đến ngày 11/10/2015 đạt gần 4,16 tỷ kWh, tương đương 97% kế hoạch năm. Dấu ấn 20 tỷ kWh tạo đà phát triển cho NT2 trong thời gian tới. NT2 luôn có chiến lược chào giá tốt, hồ sơ thanh toán chính xác, góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của công ty.

NT2 đã niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) từ tháng 06/2015. Với phương châm “thân thiện – hiệu quả - an toàn”, NT2 tập trung vào hoạt động cốt lõi là sản xuất kinh doanh điện năng; có tiềm năng phát triển; thông tin công khai, minh bạch; cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhanh chóng đến với cổ đông và các nhà đầu tư. Mã chứng khoán NT2 đã khẳng đinh được vị trí trên sàn HoSE với tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn.

Các tin khác