NT2: Cập nhật cơ cấu cổ đông đến 31/12/2016

Kính gửi: Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin thông báo đến quý cổ đông và các nhà đầu tư cơ cấu cổ đông NT2 tính đến thời điểm 31/12/2016 như sau:

1. Cơ cấu cổ đông NT2:

nt2. co cau co dong

2. Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài:

nt2, tylesohuu
nt2, tylesohuu 

  • Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài có xu hướng tăng liên tục từ 19,38% ngày 22/4/2016 lên 21,39% ngày 22/12/2016. 
  • Thời gian qua, NT2 nhận được sự quan tâm của các quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài. Trung bình mỗi tháng NT2 đón tiếp khoảng 3-5 các quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài đến làm việc để nắm bắt tình hình SXKD và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại NT2.

Trân trọng!

Các tin khác