NT2: Công bố thông tin báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch (NT2) công bố Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét như đính kèm.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với công nghệ tuabin khí, chu trình hỗn hợp; sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên và dự phòng là dầu DO. Vì thế, trong đợt mưa lũ tại miền Bắc vừa qua, NT2 hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và cung cấp điện năng.

Tải tại  đây: file

Các tin khác