Chăm lo Cộng đồng

Chăm lo cộng đồng

Luôn nỗ lực vì sự phát triển chung cùng cộng động và xã hội, NT2 trong nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, đó là định hướng phát triển xuyên suốt của NT2 trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty luôn đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, đóng góp 8,3 tỷ đồng năm 2015 và 10,37 tỷ đồng năm 2016 cho các hoạt động: xây nhà tính thương, ủng hộ hộ nghèo, xây dựng trường học…

Các tin khác