Đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hoàn thành vượt tiến độ 45 ngày, tiết kiệm chi phí, từng bước khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống điện Quốc gia, cho thấy những hoạch định đúng đắn của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV PVPower NT2.