NT2: Tăng 43 hạng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

NT2: Tăng 43 hạng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Năm 2015, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vinh dự đứng thứ hạng 123 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) và tăng 43 hạng so với năm 2014.
NT2: Dấu ấn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện 20 tỷ kWh

NT2: Dấu ấn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với sản lượng điện 20 tỷ kWh

Vào lúc 07giờ 20 phút ngày 11/10/2015, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2 (NMĐ Nhơn Trạch 2) đã đạt mốc ấn tượng sản lượng điện 20 tỷ kWh phát lên lưới điện Quốc gia sau gần 4 năm vận hành thương mại.
NT2: Hoàn thành công tác tiểu tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2

NT2: Hoàn thành công tác tiểu tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Ngày 28/7/2015, Công ty đã hoàn thành  công tác tiểu tu và đưa các tổ máy GT11, GT12 vào vận hành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).