NT2: Tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí năm 2015

NT2: Tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí năm 2015

Ngày 26 - 27/11/2015, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đại diện cho 12 đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tham dự hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí lần VI năm 2015 tại TP. Vũng Tàu.
Công tác an toàn sức khỏe môi trường PVPOWER NT2

Công tác an toàn sức khỏe môi trường PVPOWER NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) xem công tác An toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) là công tác trọng tâm xuyên suốt trong quá trình vận hành an toàn nhà máy điện Nhơn Trạch 2 do đó Công ty đã chủ động thực hiện các công việc như sau;
Thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà công vụ NT2

Thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà công vụ NT2

Ngày 24/06/2015, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai tổ chức thực tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại nhà công vụ NT2.