NT2: CBTT Quyết định của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Trịnh Việt Thắng - PGĐ Công ty

Tải tại đây: File

Các tin khác