Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiện tại vận hành rất ổn định, an toàn, cung cấp sản lượng điện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được thành lập vào ngày 15/06/2007 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐH của Đại hội đồng cổ đông PVPower NT2 với số vốn điều lệ ban đầu là 2.560 tỷ đồng PV Power NT2 được thành lập để làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng và quản lý vận hành khai thác dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, công suất 750MW. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tổng sơ đồ điện VI nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng tăng nhanh giai đoạn 2006 - 2015.


Từ năm 2007 đến nay, Trải qua quá trình hình thành và phát triển của mình trong suốt chặng đường 8 năm, bên cạnh việc sớm hoàn thiện dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thì giờ đây PV Power NT2 đã hoàn chỉnh về nguồn nhân lực với hơn 176 cán bộ kỹ sư, công nhân viên trẻ trung, trình độ cao, nhiệt huyết, đủ sức đảm đương nhiệm vụ vận hành an toàn và hiệu quả cho nhà máy. Công ty cũng đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn lành mạnh; Kiện toàn cấu trúc bộ máy tổ chức, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Với hoạt động chính hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiện tại vận hành rất ổn định, an toàn, cung cấp sản lượng điện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 phấn đầu ngày càng trở thành một trong những công ty đứng đầu trong ngành phát điện ở Việt Nam. Đến nay, nhờ sự quản lý sáng suốt, phương hướng hoạch định đúng đắn của Ban lãnh đạo, PV Power NT2 đã đạt được những bước đi vững chắc và đã từng bước khẳng định được vị thế quan trọng của Công ty trong hệ thống điện Việt Nam.

Sứ mệnh

Đảm bảo cung cấp điện năng thương phẩm ổn định, an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Trở thành một đơn vị sản xuất điện đáng tin cậy, với bộ máy chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm, đoàn kết nhất trí; có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của thị trường điện Việt Nam; đồng thời tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho khách hàng và cổ đông.

Giá trị cốt lõi

PVPower NT2 trở thành biểu tượng Thân thiện, Hiệu quả và An toàn.

Thân thiện

Công nghệ thân thiện với môi trường; thân thiện trong hợp tác, ứng xử; Tạo dựng và phát triển thương hiệu, bản sắc văn hóa doanh nghiệp, với tinh thần xây dựng công ty trở thành “mái nhà chung” cho tập thể CBCNV và địa chỉ đầu tư tin cậy cho các cổ đông.

Hiệu quả

Tập trung vào hoạt động cốt lõi, đảm bảo sản xuất kinh doanh tốt, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững cho Công ty và cổ đông.

An toàn

Đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, hạn chế tối đa sự cố mất an toàn về máy móc thiết bị và con người, nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn sức khỏe môi trường.