Sử dụng năng lượng

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sản xuất công nghiệp luôn có tác động đến môi trường, từ khâu sản xuất đến quá trình sử dụng nguồn nguyên liệu. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) luôn chú trọng đến vấn đề môi trường. Việc quản lý, sử dụng nguồn nguyên vật liệu đặc biệt đối với các công ty sản xuất và kinh doanh điện năng như NT2 có tác động liên quan đến môi trường.

NT2 là chủ sở hữu quản lý vận hành và khai thác Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình Hỗn hợp Nhơn Trạch 2. NT2 sử dụng nguồn nguyên liệu chính là khí thiên nhiên hay còn gọi Gas được khai thác từ bể Nam Côn Sơn. Ngoài ra, NT2 sử dụng thêm nguồn nguyên liệu dự phòng dầu DO.

NT2 được đánh giá là nhà máy “thân thiện”, với công nghệ Tuabin khí Chu trình hỗn hợp không gây nhiều tiếng ồn, sử dụng khí thiên nhiên đảm bảo sạch hơn so với các nhiên liệu khác. Với đặc thù ngành điện, nếu thủy điện tàn phá rừng, môi trường sinh thái, sử dụng sức nước để sản xuất gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Điện than gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn nước tẩy rửa, ảnh hưởng môi trường đất. Đặc biệt, điện than cần lượng lớn người lao động, môi trường độc hại, ảnh hưởng sức khỏe. Theo xu thế, nhằm bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải nhà kính, các nước ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo và điện khí, hạn chế điện than. Theo đánh giá, nếu năm 2012 sử dụng điện than chiếm 40% thì xu thế đến năm 2040 sẽ giảm xuống 29%, trong khi đó, điện năng lượng tái tạo tăng từ 22% đến 29%, điện khí như NT2 sẽ tăng từ 22% lên 28% (nguồn: www.eia.gov).

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chỉ sử dụng dầu DO là nhiên liệu dự phòng, nhiên liệu chính là khí tự nhiên là nhiên liệu sạch. Bên cạnh đó, sản phẩm điện đặc thù được phát lên lưới điện quốc gia, không tồn kho nên không tốn nguyên vật liệu để lưu trữ như các ngành tiêu dùng, dược phẩm,…góp phần bảo vệ môi trường chung.