Công nghệ

Công nghệ nhà máy góp phần lớn trong vấn đề đảm bảo môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của NT2.

Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 có tổng công suất 750 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí thế hệ F, là công nghệ tiến tiến trên thế giới hiện nay, có hiệu suất cao và rất thân thiện với môi trường. Nhà máy có cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tuabin khí thế hệ F, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tuabin hơi.

Hiệu suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cao nhất so với các Nhà máy nhiệt điện CTHH ở Việt Nam (đạt  57%), làm giảm đáng kể việc sử dụng năng lượng hóa thạch để sản xuất ra 1kWh điện, đồng nghĩa với việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Tuabin hơi có công suất 250MW, chiếm 1/3 sản lượng điện sản xuất hằng năm, sử dụng năng lượng khí thải từ hai tuabin khí, không sử dụng bất cứ nguồn nhiên liệu nào khác. Điều này giúp giảm phát thải, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng.

Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 là nhà máy điện hiện đại, có mức độ tự động hóa rất cao. Toàn bộ nhà máy được vận hành tự động trên hệ thống điều khiển SPPA-T3000, đây là hệ thống điều khiển tiên tiến nhất của Tập đoàn Siemens – Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số các nhà máy điện tương tự tại Việt Nam chỉ duy nhất nhà máy điện Nhơn Trạch 2 áp dụng công nghệ tiên tiến này.

Nhiên liệu chính để vận hành nhà máy là khí thiên nhiên (khoảng 3 triệu m3/ngày đêm) được khai thác từ bể Cửu Long và Nam Côn Sơn, thân thiện với môi trường, ít gây ô nhiễm môi trường như thủy điện, điện than.