Ông TRẦN QUANG MẪN - Phó Giám đốc Kỹ thuật sản xuất

Trình độ chuyên môn
  • Kỹ sư Điện.
Sở hữu cổ phần: 09 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
  • Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 09 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
Quá trình công tác
  • 2011 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 2007 - 2011: Trưởng Phòng Dự án Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;
  • 2002 - 2007: Phó Ban Tư vấn Nhiệt Điện 3 - PECC 2;
  • 1999 - 2002: Phó Ban Tư vấn Phú Mỹ - PECC 2;
  • 1998 - 1999: Tổ Trưởng tổ điện, Phòng Thiết kế Nhiệt điện - PECC 2;
  • 1993 - 1998: Kỹ sư điện Phòng Kỹ thuật - Công ty Khảo sát Thiết kế điện 2 (Nay là Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 - PECC 2).

(*) cập nhật đến ngày 10/5/2021

Các tin khác