NT2: Vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2016 của Forbes

Theo danh sách Forbes Việt Nam công bố ngày 30/5/2016, NT2 thuộc danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam trên hai sàn chứng khoán HoSE và HNX năm 2016.

Như vậy, NT2 là công ty niêm yết thuộc lĩnh vực sản xuất điện duy nhất nằm trong danh sách này.

nt2 forbes 50 

Báo: Người đồng hành

Các tin khác