Chủ đề Ngày đăng
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thư mời chào hàng gói thầu: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Cung cấp văn phòng và nhu yếu phẩm
Thư mời chào hàng gói thầu: Thiết kế thi công lắp đặt các biển chỉ dẫn an toàn cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê đơn vị thẩm định giá tài sản thanh lý năm 2018
Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện Gói dịch vị bảo trì Website và bảo dưỡng 02 máy chủ Công ty
Thư mời chào hàng gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm
Thư mời báo giá gói thầu: Tổ chức chương trình bồi huấn, đào tạo và hội thảo chuyên đề vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 năm 2018.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức chương trình bồi huấn, đào tạo và hội thảo chuyển đề vận hành Hệ thống điện, Thị trường điện cho CBCNV năm 2018.
NT2: Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu - Gói thầu Sửa chữa vỉa hè lún sụt, hố ga, mối nối ống cống đường kính 60 cm thoát nước vỉa hè và lát lại gạch Block 40x40 vỉa hè khu vực trong và ngoài cổng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.