Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KHLCNT gói thầu: Phát quang phòng chống cháy nổ mùa khô năm 2019
Thông báo KHCL Đơn vị thực hiện thay thế các thiết bị, linh kiện cho hệ thống thang máy tại nhà công vụ
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thuê đơn vị "Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019" Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KQLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2019
Thông báo KHLCNT các hạng mục công việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thư mời Báo giá gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của NMĐ Nhơn Trạch 2 năm 2019
Thông báo KHLCNT gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2019
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá
Thông báo KQLCNT gói thầu: Mua Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLC đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2