Chủ đề Ngày đăng
Thông báo KQLCNT gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả thải vào nguồn nước ...
Thông báo KQLCNT gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm
Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu Mua bảo hiểm rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Tư vấn đánh giá các yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật, tính tương thích của riser pipe thay thế bơm nước làm mát chính Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Thư mời chào hàng gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường đình kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước...
Thư mời chào hàng gói thầu: Mua bảo hiểm mọi rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Mua Bảo hiểm rủi ro tài sản; Bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc cho khu nhà công vụ của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thông báo KHLCNT gói thầu: Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ; Báo cáo về tình hình thực hiện khai thác, sử dụng nguồn nước và Báo cáo về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước ...
Thông báo KQLCNT gói thầu: Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh
Thư mời chào hàng gói thầu: Cung cấp Văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm