NT2: Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018


Ngày 15/12/2018, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trao giải Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2018. Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vinh dự là doanh nghiệp nhận được giải thưởng cao quý này trong 05 năm liên tiếp (Năm 2014 – năm 2018).

Ông Trần Quang Thiên – UV.HĐQT, đại diện NT2 đón nhận Bằng khen của Bộ LĐTBXH

NT2 được đánh giá top 30 doanh nghiệp xuất sắc trong số 60 doanh nghiệp được trao giải thưởng lần này. Năm 2018, với chủ đề "Doanh nghiệp và phúc lợi người lao động" đã ghi nhận các tấm gương điển hình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xác định con người là yếu tố trọng tâm, là động lực để phát triển.

Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2018 được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí chặt chẽ do các chuyên gia về lao động và công đoàn xây dựng. Bộ Tiêu chí đảm bảo phán ánh sâu sát tình hình thực tế sử dụng và đãi ngộ người lao động của DN trên các khía cạnh thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, các phúc lợi xã hội và các hoạt động bồi dưỡng thể chất cũng như tinh thần.

Trong 11 năm hình thành và phát triển, NT2 luôn xác định nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển và thành công của Công ty. NT2 không ngừng cải thiện môi trường làm việc, tăng cường công tác đào tạo, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh hướng tới cuộc sống ổn định, lâu dài cho người lao động. Ngoài việc bố trí nhà ở, trường mầm non, khu vui chơi giải trí cho người lao động yên tâm công tác, Công ty còn đảm bảo các quyền lợi cho người lao động ngoài luật định như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hộ lao động, du lịch, văn hóa – thể thao.

 Đồng thời, NT2 chú trọng tiếp cận, đào tạo chuyên sâu đội ngũ người lao động để đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.